Servicii administrare blocuri

ADMINISTRARE COMPLETA  –  CUPRINDE:

 • întocmirea listelor de plată în conformitate cu prevederile legale
 • întocmirea Registrelor Jurnal, Casă și Bancă
 • realizarea și actualizarea Registrelor de Evidență Fond Rulment și Fond Repartiții în conformitate cu prevederile legale
 • întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale pentru remunerați asociației la Administraţia Financiară de care apartine Asociația.
 • încasarea cotelor de întretinere aferente fiecarei unități locative
 • preluarea sesizărilor venite din partea proprietarilor
 • activități de verificare a stării subsolului, cailor de acces în imobil, palierelor și a ghenelor
 • întocmirea statelor de plată pentru remunerații Asociației
 • întocmirea referatelor de necesitate și prezentarea ofertelor, privind intervențiile la parțile comune solicitând acordul Comitetului și/sau Președintelui pentru intervenții
 • supunerea în atenție Comitetului Executiv al Asociației de Proprietari a ofertelor pentru efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații în conformitate cu procedura prevazută de statutul Asociației
 • afișarea listelor lunare de plăți – în urma aprobării date de catre cenzorul Asociației și Președinte a listelor de încasare a cotelor de întreținere
 • verificarea periodică a contoarelor de apă din apartamente
 • ridicarea de la sediul Beneficiarului facturilor furnizorilor de utilități sau prestatorilor de servicii
 • plata facturilor către furnizorii de utilități și prestatorii de servicii
 • efectuarea plații personalului angajat al Asociației la datele stabilite de comun acord, dacă situația financiară a Asociației permite aceasta
 • verificarea funcționării corespunzatoare a instalațiilor electrice de pe parțile comune
 • aprovizionarea cu materiale pentru curățeine și consumabile
 • în timpul programului, prevăzut în contract, verificarea personalului ce prestează servicii în folosul Asociației
 • colectarea și constatarea reclamațiilor venite din partea proprietarilor ce vizează parțile comune
 • executarea lucrărilor / intervențiilor numai după se ce primește acordul în scris din partea organelor de conducere ale Asociației, dacă nu există o alta convenție în acest sens
 • participarea la recepția lucrărilor în urma solicitării Comitetului Executiv al Asociației ce nominalizează comisia de recepție la terminarea lucrărilor
 • distribuirea la fiecare cutie poștală, lunar, fișa analitică a apartamentului (în funcție de situația financiara asociației), precum si a tipizatelor specifice activitatii administrative (fișe citiri indecși apometre,fișe caldură, etc.)
 • acces online pentru proprietari
 • asigurarea accesului la intrarile principale ale ansamblului
 • gestionarea locurilor de parcare si control accesului
www.smartgroup.rogravmet.roanitavivart.roadminimopro.rowebdevelop.romedalion-animale.rocelule-solare.rometal-cut.rodmlelectric.ro